Древнобългарските(грешно наречени тракийски) руни са най-старото писмо на света.

Древнобългарските(грешно наречени тракийски) руни са най-старото писмо на света.

Сподели сега     Древнобългарските(грешно наречени тракийски) руни са най-старото писмо на света. От древнобългарската писменост 7000-9000 г. Пр. Хр. се развиват Линеар…