Робърт Бовал: Българската цивилизация е по-древна от египетската.