Огромен ров от Марица до Черно море се вижда и днес от Космоса