ХРИСТО БОТЙОВ ИЗПРАВЕН НА СНИМКА ПО ВРЕМЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНА МИСИЯ!