Първият концентрационен лагер в Европа е създаден за българите…