Проф. Иван Митев е ученият, доловил пръв и дал на света знанието за нов – 6-ти тон, в сърдечния ритъм.