Още за амазонките – Томира (Амазонката), победила Кир Велики и връзката им с древните българи