ТЕНОПИС ОТ 1838 г. В ЦЪРКВАТА „СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“ В гр. ПРИЛЕП, (географска област Македония) В ПРОСЛАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ СВ КИРИЛ И СВ МЕТОДИЙ.

ТЕНОПИС ОТ 1838 г. В ЦЪРКВАТА „СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“ В гр. ПРИЛЕП, (географска област Македония) В ПРОСЛАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ СВ КИРИЛ И СВ МЕТОДИЙ.

Сподели сега     СТЕНОПИС ОТ 1838 г. В ЦЪРКВАТА „СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“ В гр. ПРИЛЕП, (географска област Македония) В ПРОСЛАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ…