КРЪГЛАТА ЦЪРКВА В ПРЕСЛАВ Е МОЖЕ БИ ПЪРВИЯ ХРИСТИЯНСКИ ХРАМ В ЕВРОПА!