Захарна фабрика – най-модерната у нас преди 120 г., тъне в разруха