Знаете ли, защо са „наказвали” децата, да стоят изправени в ъгъла?