ОТВОРЕНО ПИСМО ДО НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ , В КОЕТО МОЛИМ ДА БЪДАТ СКАНИРАНИ ЗА НАУЧНА РАБОТА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: „РЪКОПИС ОТ ВАСИЛ ШАНОВ, В КОЙТО СЕ ДОКАЗВА, ЧЕ ПОП КРЪСТЮ НЕ Е ПРЕДАТЕЛ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ДВЕ ОРИГИНАЛНИ СНИМКИ НА ПОП КРЪСТЮ И ВАСИЛ ЛЕВСКИ.“