Таблети на Хиксосите в Египет с писменост, произлязла от Българите