Създателят на “Шипка” Пеньо Бомбето умира непризнат. Дори не го канят на откриването