Русия запазва военното си превъзходство на фона на глобалния ръст на разходите за въоръжение