Те носят войната със себе си! Какви хора идват в България от Украйна?