Истината, че няма Славяни като етнос и славянски език, а има българи и старобългарски език!