ДОКУМЕНТ НА ООН ЗА НОВ СВЕТОВЕН РЕД 2021 -2030 -цитиран от равин Амон Ицхак