СКУДРА – едно от названията на територията на Тракия!