Иван Касабов си спомня за лекциите на Георги Раковски по българска история, с които Раковски доказва на гърците, че българите са преди тях като народ!