Научният принос на Георги Раковски в народопсихологията