Още през 1813 г се празнува деня на Кирил и Методий!