Най-древната цивилизация започва на 60 км източно от Варна