Прототип на първия български мобилен телефон е разработен още през 1964 г.