Живите затварят очите на мъртвите, но мъртвите отварят очите на живите.