Възрожденският поет Райко Жинзифов доказва,че македонци не съществуват. Има българи в областта Македония