МАЙКАТА НА ПИТАГОР Е БЪЛГАРКА! НА САНСКРИТ ИМЕТО МУ ОЗНАЧАВА – МЯРКАТА НА ВЕЧНОСТТА ДА ПРИЛАГАШ В ТВОЯ ПРЕХОДЕН ЖИВОТ! ГОР ( ОЗНАЧАВА НЕ САМО ГОРА, А ЗАГОРИЕ Е СВЕЩЕНОТО МЯСТО – ТАМ, КЪДЕТО БОГОВЕТЕ СЪЗДАВАТ ВСИЧКО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НАС.)