МАГДЕЛИНА ЮРУКОВА – ЕДНА ВЕЛИКА БЪЛГАРКА И МАЙКА – СВЕТИЦА