Най-старото известно любовно стихотворение в света. Според шумерското вярване, за краля е свещен дълг да се жени всяка година за жрица вместо за Инанана, богинята на плодородието и сексуалната любов, за да направи почвата и жените плодородни. Това стихотворение най-вероятно е написано от булка, избрана за Шу-Син, за да бъде изпято на новогодишния фестивал и се пееше на банкети и фестивали, придружени с музика и танци.