Най-древната писменост е българска. Още и за Линеар А и Линеар Б