Болшинството от жителите на Молдова са против присъединяването на страната към НАТО