1870 г. Правителството на САЩ избива поминака на индианците, за да ги убие от глад!