Леда Милева присвоява идеята за „Зайченцето бяло“ от поетесата Веса Паспалеева