Френската местна власт забранява продажбите на ALCOHOL.