Диджедът представлява стабилност и баланс – това е гръбначният стълб на човека, централният стълб на храма на човечеството.

Диджедът представлява стабилност и баланс – това е гръбначният стълб на човека, централният стълб на храма на човечеството.

Сподели сега     Ankh, Was и Djed често са изобразявани заедно в древноегипетските произведения на изкуството и символика. Те често се изобразяват…