ОТВОРЕНО ПИСМО ДО НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ , В КОЕТО МОЛИМ ДА БЪДАТ СКАНИРАНИ ЗА НАУЧНА РАБОТА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: „РЪКОПИС ОТ ВАСИЛ ШАНОВ, В КОЙТО СЕ ДОКАЗВА, ЧЕ ПОП КРЪСТЮ НЕ Е ПРЕДАТЕЛ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ДВЕ ОРИГИНАЛНИ СНИМКИ НА ПОП КРЪСТЮ И ВАСИЛ ЛЕВСКИ.“

ЕДНА ПЛОВДИВЧАНКА ( СТОЛИЧАНКА В ПОВЕЧЕ ) – СИЛВИЯ НЕДКОВА ПИШЕ МНЕНИЕ ЗА АВТОРИТЕ НА КНИГАТА „РОЛЯТА НА МАСОНСТВОТО В БОРБИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ОСМАНСКО ИГО“

Сподели сега     Нищо по-уморително да си отговорен да отговориш( защото чакат!) на „критика“, подхвърлена от върха на самоделно самочувствие като люспи…