Драган Охридски ( Алонсон Де Охеда) – Българинът, открил Южна Америка!