Карловските турци помагат финансово за възстановяване родната къща на Васил Левски! Четете!