Нагоре „По пътя“ с избраните мисли на писателя-битник