Много хора се бъркат между стария, юлианския, и новия грегориански календар.