151 години, откакто Везир Мехмед Емин Али паша се съгласява с исканията на българските първенци, че съществува Български народ и език в Отоманската Империя

151 години, откакто Везир Мехмед Емин Али паша се съгласява с исканията на българските първенци, че съществува Български народ и език в Отоманската Империя

Сподели сега     151 години, откакто Везир Мехмед Емин Али паша се съгласява с исканията на българските първенци, въпреки, че в продължение…