Това е размерът на камъните , използвани за изграждането на голямата пирамида в Египет :