Немски светила в науката изкара на светло документ: Г-жа Стефка Костадиона скача 226 см. в Рим