Всички мотиви от украсата по ножницата и меча на Севт III без изключение присъстват в българските везби (ръчна шевична украса върху народна носия). Сефт III е владетел на Одриското царство.