Българската църква имала свои владици и патриарх, чието седалище било отначало в Търново, а след това в Охрид.

Българската църква имала свои владици и патриарх, чието седалище било отначало в Търново, а след това в Охрид.

Сподели сега     „Българската църква имала свои владици и патриарх, чието седалище било отначало в Търново, а след това в Охрид. Доказателство…