Академик Николай Державин – „БЪЛГАРИТЕ СА В ОСНОВАТА НА СЪВРЕМЕННАТА ЧОВЕШКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ“

Програма за унищожаването на българския народ приета на московския ционистки конгрес 1988 г.

Сподели сега     Московския ционистки конгрес – 1988 Програма за унищожаването на българския народ приета на московския ционистки конгрес 1988 г. I.…