Рилската грамота на цар Иван Шишман (1371 – 1395), издадена през септември 1378г доказва,че няма етнос македонци