Христос не е бил разпънат на кръста, според един от учениците му!