Знакът на „Bluetooth“ е взаимстван от древни руни!