Единственият град в света, където цялото население от 200 души живее в една къща.