ОТ НОВИТЕ ПУБЛИКУВАНИ ДОКУМЕНТИ – ПОДАРЕНИ КОПИЯ ОТ ОСМАНСКИЯ АРХИВ НЯМА НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМНО СЛЕДЕНЕ И ПОЗНАВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА ЛЕВСКИ!!!

“Османската власт е знаела кой е Васил Левски и какво е значението му в българските революционни среди много преди да…

Относно: „Нови документи за следствието срещу участниците в Арабаконашкия обир и издирването на Васил Левски“

Относно: „Нови документи за следствието срещу участниците в Арабаконашкия обир и издирването на Васил Левски“ Автори: Дора Чаушева, Виктор Камбов…